O nas

Hoerner Polska Spółka z o. o.

Hoerner Polska Spółka z o. o. jest spółką córką Hoerner Bank AG z siedzibą w centrum Warszawy. Zajmuje się ustalaniem ustawowych spadkobierców w niemieckich i innych zagranicznych sprawach spadkowych oraz gromadzeniem dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia dowodu spadkowego w sądzie spadku.

Nasz zakres działań obejmuje:

  • prowadzenie kwerend genealogicznych w archiwach państwowych i kościelnych celem ustalenia osób uprawnionych do spadkobrania
  • pozyskiwanie całościowej dokumentacji spadkowej, w szczególności aktów stanu cywilnego koniecznych do potwierdzenia pokrewieństwa spadkobierców ze spadkodawcą
  • w razie potrzeby komunikacja ze spadkobiercami w Polsce i z zagranicznymi partnerami
  • przekazywanie spadkobiercom w Polsce rozliczeń udziałów w spadku

Dzięki swojej wieloletniej działalności oraz obszernemu doświadczeniu w zakresie ustalania spadkobierców Hoerner Polska Spółka z o. o. jest dobrze znana polskim archiwom, urzędom stanu cywilnego i innych instytucjom, z którymi owocnie współpracuje od wielu lat.