Hoerner Bank AG

Hoerner Bank AG z 170-letnią tradycją jest jedną z najstarszych i największych na świecie instytucji zajmujących się ustalaniem spadkobierców i należy do wiodących na świecie przedsiębiorstw w tej branży. Obok zwyczajowych usług bankowych Hoerner Bank AG oferuje prowadzenie regulacji spadków. Obejmuje ona m. in. ustalenie w całości lub częściowo nieznanych spadkobierców w kraju i za granicą, wyjaśnienie stosunków pokrewieństwa, sporządzanie drzewa genealogicznego oraz pozyskanie wszelkich koniecznych dokumentów, przygotowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, jak i informowanie spadkobierców o przebiegu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. Ponadto Hoerner Bank AG podejmuje się przeprowadzenia gospodarczego podziału spadku, jak na przykład wyceny nieruchomości wchodzących w skład spadku oraz wszelkich przedmiotów należących do majątku spadkowego.

Zespół Hoerner Bank AG w dziale ustalania spadkobierców składa się z prawników, wirtemberskich asesorów notarialnych, dyplomowanych referendarzy sądowych oraz genealogów. Ponadto Hoerner Bank AG korzysta z pomocy sieci korespondentów na całym świecie oraz zagranicznych specjalistów w zakresie ustalania spadkobierców.

Prowadząc ustalenia korzysta się z najnowszych możliwości pozyskiwania informacji, własnego archiwum i własnej wewnętrznej bazy danych.
Hoerner Bank AG jako partner sądów i kuratorów spadku organizuje już od 2008 roku z własnej inicjatywy oraz we współpracy z organizacjami zrzeszającymi kuratorów spadku raz do roku Niemiecki Dzień Kurateli Spadku ze specjalnym programem dla kuratorów i pracowników sądów spadku.

W związku z tym, iż Hoerner Bank AG w ramach ustalania spadkobierców pracuje wyłącznie na własne ryzyko gospodarcze i nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia od zarządcy spadku, względnie ze spadku, klienci angażując Hoerner Bank AG nie ponoszą w żadnym razie ryzyka finansowego, ani nie obciążają masy spadkowej.
Więcej informacji na temat działalności Hoerner Bank AG na stronie www.hoernerbank.de.