Polityka Prywatności

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (dalej: RODO), informujemy, że;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane) jest Hoerner Polska Sp. z o.o. ul. Wilcza 56/5, 00-679 Warszawa (dalej: Hoerner Polska).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Hoerner Polska możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@hoernerpolska.pl
Ponadto kontakt z administratorem możliwy jest:
1. we wskazanej powyżej siedzibie Hoerner Polska,
2. telefonicznie pod numery telefonów wskazane na stronie internetowej Hoerner Polska,
3. listownie na adres korespondencyjny Hoerner Polska.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Hoerner Polska przetwarza Pani/Pana dane. Cel ich przetwarzania definiuje profil działalności naszej firmy, polegający na trudnieniu się w znajdowaniu spadkobierców po osobach zmarłych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Realizacja umowy oznacza zebranie danych na potrzeby umowy, a następnie zebranie danych niezbędnych do ustalenia Państwa prawa do spadku. Ostatecznie będziemy również zbierać Państwa dane niezbędne do wypłaty należnego spadku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i odmowa ich podania uniemożliwi skutecznie jej wykonywanie.

Po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Państwa dane na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która to przesłanka zezwala na to w przypadku uzasadnionego interesu administratora.
Naszym interesem może być:
– wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych,
– obrona lub dochodzenie roszczeń w związku z umową.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres ustalania spadkobierców po zmarłym, który to czas niezbędny do wykonania tej czynności jest trudny do ustalenia. Potem dane te będą przetwarzane przez czas trwania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Po tym okresie dla celów wykazania prawidłowego wywiązania się z umowy dane dotyczące danej sprawy pozostają w zasobach Hoerner Polska przez okres 7 lat od zakończenia sprawy.

Kategorie odbiorców danych
Ze względu na charakter umowy wiążącej Państwo z Hoerner Bank AG dane mogą być przekazywane do sądów spadku, odpowiednie organy nie są odbiorcami. W związku z postępowaniem spadkowym Państwa dane będą również w określonym zakresie ujawnione pozostałym spadkobiercom. Konieczność uzyskiwania dokumentów od urzędów spowoduje, iż zgodnie z wymogami prawnymi Państwa dane będą im również udostępnione, gdyż mogą one udzielić nam kolejne niezbędne do prowadzenia sprawy dane.

Nasz firma korzysta również z usług informatyka i księgowości, z którymi zostały zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Współadministratorzy:
Współadminsitratorem Państwa danych jest Hoerner Bank AG z siedzibą pod adresem Oststrasse 77, 74-072 Heilbronn w Niemczech. Numer kontaktowy to +49 7131/9332-0, a adres e-mail info@hoernerbank.de.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą Państwo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania Hoerner Polska. Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO.

Cookies
W ramach naszej oferty internetowej wykorzystywane są pliki cookie. Cookies są małymi pakietami danych, które przez przeglądarkę zapisywane są na dysku twardym komputera użytkownika. Służą one do kontrolowania połączenia internetowego podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, a tym samym zwiększają wygodę Państwa wizyty. Dzięki zastosowaniu plików cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe.

Niektóre przeglądarki zezwalają już na pliki cookie w swoich ustawieniach domyślnych. Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W tym celu prosimy o zapoznanie się z wytycznymi producenta. Jeżeli zdecydują się Państwo zrezygnować z „cookies”, może się zdarzyć, że część naszej oferty internetowej nie będzie mogła być wykorzystana.

Usługa analizy internetowej Matomo
Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej „Matomo” (dawniej Piwik), oprogramowania open source do analizy statystycznej dostępu odwiedzających. Matomo używa tzw. „cookies” (mniejsze pliki tekstowe), które są zapisywane na Państwa komputerze. Za pomocą tych „cookies” możliwa jest anonimowa analiza korzystania z witryny internetowej. Nie jest jednak możliwa identyfikacja danej osoby, ponieważ Państwa adres IP zostaje zanonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f określony w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Używamy Matomo, aby poznać sposób korzystania z naszej strony internetowej i stale ulepszać jakość naszej strony, jak również jej zawartość i użyteczność.

Pliki „cookies” używane przez Matomo są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego do naszej strony internetowej. Dlatego Państwo jako użytkownik mają pełną kontrolę nad korzystaniem z „cookies”. Zapisane już „cookies” mogą być w każdej chwili usunięte. Można to również zrobić automatycznie.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i ocenie tych danych przez firmę Matomo w punkcie „Ochrona danych”. W tym przypadku tak zwany „Opt-Out-Cookie” zostanie na stałe zapisany w Państwa przeglądarce, co spowoduje, że Matomo nie będzie zbierał żadnych danych do przechowywania i oceny. Jeżeli jednak usuną Państwo ten „plik cookie” (umyślnie lub nieumyślnie), sprzeciw wobec przechowywania i oceny danych zostaje również anulowany i może zostać odnowiony w ramach „Ochrony danych”.

Alternatywnie większość nowoczesnych przeglądarek posiada tak zwaną opcję „Do Not Track”, która przekazuje stronom internetowym, aby nie śledziły Państwa aktywności jako użytkownika. Matomo respektuje tę opcję.